• Update Thành Phần

  • Update Các Thành Phần Trong VPSSIM ( Nginx, PHPMyAdmin, Netdata, Support Code ...) . Những Update Nhỏ Này Sẽ Không Được VPSSIM Tự Động Gửi Email Mà Bạn Phải Theo Dõi Và Cập Nhật.

Khuyến Mại Nâng Cấp VPSSIM Lên Business Hết Tháng 7/2018Update Các Thành Phần Trong VPSSIM ( Nginx, PHPMyAdmin, Netdata, Support Code ...) . Những Update Nhỏ Này Sẽ Không Được VPSSIM Tự Động Gửi Email Mà Bạn Phải Theo Dõi Và Cập Nhật.
Forum Statistics Last post
 phpMyAdmin update to 4.8.2
by nguyenoanh  - Fri Jun 29, 2018 10:41 am
1 Replies 
 76 Views
 by olalavui
 Fri Jul 06, 2018 6:02 pm
 Update 9/6/2018
by nguyenoanh  - Sat Jun 09, 2018 9:59 am
0 Replies 
 88 Views
 by nguyenoanh
 Sat Jun 09, 2018 9:59 am