• Version 4.2.0.0 - 29/5/2018

  • Update VPSSIM Main Code

Khuyến Mại Nâng Cấp VPSSIM Lên Business Hết Tháng 7/2018Update VPSSIM Main Code
 #50  by nguyenoanh
 Tue May 29, 2018 10:04 am
Ngày 29/5/2018 VPSSIM update Version 4.2.0.0

Những update trong phiên bản lần này:

1. Fix lỗi tạo database khi phục hồi full website + database
2. Cập nhật chức năng Thêm Website + PhpBB forum: Config Vhost cho PHPBB 3.2.2, bạn có thể cài đặt và sử dụng luôn sau khi thêm forum code
3. Fix những bug nhỏ còn tồn tại.
This topic has 29 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM