• [vpssim] Không chọn được 1 số chức năng

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Khuyến Mại Nâng Cấp VPSSIM Lên Business Hết Tháng 7/2018Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #479  by khongngu
 Wed Jun 27, 2018 9:53 am
TÌnh hình mình không thực hiện được 1 số chức năng trên vpssim, ad giúp mình với!

Nginx has an error. VPSSIM can not run this function !
-------------------------------------------------------------------------
Nginx status:
-------------------------------------------------------------------------
nginx: [warn] conflicting server name "tenmien.com" on 0.0.0.0:80, ignored
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
=========================================================================
This topic has 2 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM