• Lỗi không truy cập dc sau khi Xóa SSL cho domain

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Khuyến Mại Nâng Cấp VPSSIM Lên Business Hết Tháng 7/2018Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #821  by justdoit123
 Tue Jul 10, 2018 6:01 pm
Sau khi e xóa SSL cho domain thì vào không dc nữa, nếu nhấn click to proceed to this site thì nó lại nhảy vào 1 website khác của VPS này bác ơi, fix làm sao đây bác, tks bác

Your connection is not private
Attackers might be trying to steal your information from www.lxcreationsphotography.com.au (for example, passwords, messages, or credit cards). Learn more
NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID
This topic has 1 reply
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM